ContactaLinksHome                 


METEREOLOGIA - EL VENT

El vent és el desplaçament horitzontal de masses d’aire des de zones amb alta pressió cap a zones de baixa pressió. Així es produeix un flux en la direcció d’aquestes diferències de pressió. La velocitat del moviment dependrà de la diferència de pressió i la distància que separa les dues zones. Per tant el vent es caracteriza per la velocitat i la direcció.

La direcció del vent

Fa referència d’on prové el flux d’aire que arriba en un determinat punt. Generalment s’utilitzen els punts cardinals per indicar-ne la procedència. Per més exactitud, s’utilitzen graus sexagesimals on 90º és l’est, 180º el sud, 270º l’oest i 360º el nord. La representació gràfica dels punts cardinals i dels punts intermediaris s’anomena Rosa dels vents. La rosa ens permet classificar els vents en funció del sector d’on prové. En la cultura popular els vents també reben un nom diferent segons la direcció d’on bufa. Aquests noms varien d’una regió a una altra. Als Països Catalans els noms que reben es representen en la rosa dels vents, tot i que hi ha variacions d’una localitat a una altra i depenent de la situació meteorològica:La direcció del vent es mesura utilitzant un penell. La direcció del vent no és sempre constant sinó que és irregular però dins d’un mateix sector.

Pots decarregar tota la informació d'aquesta secció en un document PDF clickant aquí.


ÚLTIMES FOTOS WEBCAM
Imatges del Pont
ÚLTIMES DADES

20/01/2020  
17:30h Local  (16:30 GMT)
 
 Velocitat mitjana del Vent
   16,4 m/s
 Direcció del Vent
   54º
 Humitat Relativa
   67 %
 Temperatura Aparent
   2,8 ºC
 Pluja Acumulada
   Pluja
   Index UV    IndexUV
 Temperatura de l'aigua    N/A
 Alçada d'ona    N/A
 Direcció d'ona    N/A
 Velocitat del corrent    N/A
 Direcció del corrent    N/A