ContactaLinksHome

 
          NOTICIES/TAULER D'ANUNCIS>> Anar a Hemeroteca

FORA DE SERVEI PER NOUS ACTES VANDÀLICS 16/10/2015

Malauradament un nou acte incívic ha provocat que l'estació de mesures torni a estar fora de servei per vandalisme. Aquest cop s'han fet malbé de forma deliberada part dels equips de mesura atmosfèrics situats a la torre de balissament del pantalà. Un cop mes tant la gravetat dels desperfectes com la situació d'inseguretat que continua havent als voltants del pantalà impedeix continuar mantenint en funcionament  l'estació de mesures del Pont.

Lamentem les molèsties que això pugui supossar als usuaris i usuàries de la web.


Lamentablemente un nuevo acto incívico ha provocado que la estación de medidas se encuentre de nuevo fuera de servicio por vandalismo. En esta ocasión los desperfectos deliberados han afectado a parte de los equipos de medida atmosférica situados en la torre de balizamiento del Pont. Una vez mas tanto la gravedad de los desperfectos como la situación de inseguridad que sigue existiendo en los alrededores del pantalán impiden continuar manteniendo en funcionamiento la estación del Pont.

Lamentamos las moléstias que esto pueda suponer a los usuarios y usuarias de la web. 

 FORA DE SERVEI PER NOUS ACTES VANDÀLICS 16/10/2015

Malauradament un nou acte incívic ha provocat que l'estació de mesures torni a estar fora de servei per vandalisme. Aquest cop s'han fet malbé de forma deliberada part dels equips de mesura atmosfèrics situats a la torre de balissament del pantalà. Un cop mes tant la gravetat dels desperfectes com la situació d'inseguretat que continua havent als voltants del pantalà impedeix continuar mantenint en funcionament  l'estació de mesures del Pont.

Lamentem les molèsties que això pugui supossar als usuaris i usuàries de la web.


Lamentablemente un nuevo acto incívico ha provocado que la estación de medidas se encuentre de nuevo fuera de servicio por vandalismo. En esta ocasión los desperfectos deliberados han afectado a parte de los equipos de medida atmosférica situados en la torre de balizamiento del Pont. Una vez mas tanto la gravedad de los desperfectos como la situación de inseguridad que sigue existiendo en los alrededores del pantalán impiden continuar manteniendo en funcionamiento la estación del Pont.

Lamentamos las moléstias que esto pueda suponer a los usuarios y usuarias de la web. 

 REINSTAL·LACIÓ SENSORS SUBMERGITS 23/09/2015

Des d'avui tornen a estar operatius els sensors submergits del Pont del Petroli,  sent accesibles de nou les dades del corrent i de la temperatura de l'aigua mesurades a l'extrem del pantalà, a una fondària de 5m sobre un fons de 11m.


Desde hoy vuelven a estar operativos los sensores sumergidos del Pont del Petroli, siendo accesibles de nuevo los datos de corriente y de la temperatura del agua medidas en el extremo del pantalan, a una profundidad de 5m sobre un fondo de 11m.TANCAMENT ACCÉS AL PONT 21/08/2015

L’accés al Pont del Petroli de Badalona quedarà tancat a partir del dilluns 21 de setembre durant unes dues setmanes. Al llarg d'aquest període de temps s’hi portaran a terme unes obres de manteniment.

Part dels treballs que es faran són submarins però també s’actuarà a la zona del nivell superficial del mar. A la plataforma final del Pont del Petroli s’haurà de desmuntar una part petita per millorar les connexions dels sensors submarins


El acceso al Pont del Petroli de Badalona estará cerrado a partir del lunes 21 de septiembre por unas dos semanas. Durante este período de tiempo se llevarán a cabo obras de mantenimiento.

Parte de los trabajos que se realizarán son submarinos aunque tambien se actuará en la zona del nivel superficial del mar. En la plataforma final del Pont del Petroli se tendrá que desmontar una pequeña parte para mejorar la conexión de los sensores submarinos.

 

badalona.cat/portalWeb/badalona.portal

 REANUDACIÓ DEL SERVEI 09/07/2015

Des d'aquest matí torna a estar activa l'estació de mesures del Pont del Petroli. Ho està de forma provisional ja que no s'han pogut resoldre encara els problemes derivats de l'acte vandàlic patit el 14 de març. Es per això que es possible que en algun moment les dades no s'actualitzin correctament. Lamentem les molèsties que això pugui suposar.

De moment només son vàlides les dades meteorològiques. Es previst que mes endavant també ho siguin les oceanogràfiques.


Desde esta mañana vuelve a estar activa la estación de medidas del Pont del Petroli. Lo está de forma provisional ya que aún no se han podido resolver los problemas derivados del acto vandálico sufrido el 14 de marzo. Por este motivo es posible que en algún momento los datos no se actualicen correctamente. Lamentamos las molestias que esto pueda suponer.

Por ahora solo son válidos los datos meteorológicos. Está previsto que mas adelante también lo estén los oceanográficos.FORA DE SERVEI PER ACTE VANDÀLIC 23/04/2015

Des del passat 14 d'abril l’estació de mesures del Pont del Petroli resta fora de servei com a conseqüència de tot un seguit d'actes vandàlics. La sostracció de part de l’instal·lació elèctrica del Pont així com els desperfectes en altres parts de l'estació de mesura, fa ara per ara totalment impossible el seu normal funcionament. La gravetat dels desperfectes ocasionats i l'actual situació d'inseguretat, impedeix la continuïtat d’aquest projecte sense que es pugui donar cap previsió de quan es podrà reprendre.

Lamentem els inconvenients que això pugui causar, alhora que demanem la col·laboració de tots els usuaris i usuàries del Pont del Petroli per a fer difusió d'aquesta notícia a fi de que actes com aquests no es tornin a repetir.

A l'enllaç següent es mostra un recull d'imatges dels darrers desperfectes causats a les instal·lacions del Pont del Petroli.


Desde el pasado 14 de abril la estación de medidas del Pont del Petroli está fuera de servicio a consecuencia de una serie de actos vandálicos. La sustracción de parte de la instalación eléctrica del Pont así como los desperfectos en otras partes de la estación de medidas, hace por ahora totalmente imposible su normal funcionamiento. La gravedad de los desperfectos ocasionados y la actual situación de inseguridad, impide la continuidad de este proyecto sin que pueda facilitarse ninguna previsión de cuando se podrá retomar.

Lamentamos los inconvenientes que esto pudiera causar al mismo tiempo que pedimos la colaboración de todos los usuarios y usuarias del Pont del Petroli para hacer difusión de esta noticia a fin de que actos como estos no se repitan de nuevo.

 

En el siguiente enlace se muestran algunas imágenes de los últimos desperfectos causados en las instalaciones del Pont del Petroli,

 DE BADALONA AL MAR DEL NORD 25/03/2015

Des del passat dimarts 17 de març Badalona es una mica mes a prop del Mar del Nord. El motiu no es altre que el fondeig de la boia de mesures EOLOS a una localització del sud del Mar del Nord propera al màstil meteorològic IJmuiden, sobre un fons d’uns 27m i a una distància d’uns 90Km de la costa d’Holanda. Es previst que per un període de sis mesos la boia estigui en funcionament en l’actual emplaçament a fi de poder disposar de prous dades com per a validar-ne el seu correcte funcionament.

 

L’esmentada boia es deriva del prototip, boia NEPTUNE, instal·lat al Pont del Petroli de Badalona entre maig i juliol del 2013. Les dades i experiència obtingudes arran de l’experiment del pantalà han estat fonamentals en el desenvolupament de la nova boia, demostrant un cop mes la vàlua i excepcionalitat del Pont del Petroli com a plataforma científica.

 

 

La boia EOLOS, actualment comercialitzada per l'empresa Eolos Floating Solutions, ha estat concebuda i desenvolupada pel LIM/UPC en el marc del projecte Neptune, finançat per KIC Innoenergy

 FONDEIG BOIA eOLOS 22/05/2013

La boia eOLOS que s’ha instal·lat avui al Pont del Petroli de Badalona serveix per mesurar les condicions del vent, les onades i els corrents en qualsevol ubicació marina, amb independència de la profunditat en el punt en què es realitza la mesura. Està equipada amb sondes de mesurament de corrents i onatge, i incorpora un equip basat en tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging), cosa que permet mesurar la velocitat del vent sobre la superfície del mar a diferents alçades. El programari que incorpora l’equip serveix per analitzar i validar les mesures que recull la boia.

Aquest sistema permet fer mesures de perfils verticals de vent que arriben fins a altures superiors als 200 metres sobre el nivell del mar, i evita la instal·lació de torres meteorològiques ancorades al fons del mar, o flotants, d’un cost fins a 10 vegades més gran que la solució desenvolupada. La boia l'ha dissenyat i desenvolupat el Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC (LIM/UPC). El grup de recerca en teledetecció RSLAB (Remote Sensing Lab) de la UPC i la Universitat de Stuttgart han col·laborat en la verificació del seu correcte funcionament.

La boia eOLOS forma part del projecte Neptune, un projecte pioner al món que realitza mesuraments eòlics al mar, i que sorgeix de la necessitat de comptar amb informació precisa i detallada sobre el comportament de vents, ones i corrents en les primeres etapes de planificació d’un parc eòlic.

Es previst que el fondeig de la boia tingui una durada d’uns dos mesos.

Els treballs pel fondeig s'han realitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona i de l’Escola del Mar.

 

 ÚLTIMES FOTOS WEBCAM
Imatges del Pont
ÚLTIMES DADES

28/05/2017  
6:40h Local  (4:40 GMT)
 
 Velocitat mitjana del Vent
   1,7 m/s
 Direcció del Vent
   312º
 Humitat Relativa
   68 %
 Temperatura Aparent
   18,4 ºC
 Pluja Acumulada
   0,0 l/m²
      
 Temperatura de l'aigua    N/A
 Alçada d'ona    N/A
 Direcció d'ona    N/A
 Velocitat del corrent    N/A
 Direcció del corrent    N/A