Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea).
Longitud: 45cm.  Amplada: 112 cm.
Més gran que la baldriga balear, és de color més grisós i menys contrastat. Les colònies de cria més properes a Catalunya són a les Illes Balears i Illes Columbrets. Al nostre litoral la podem observar de febrer a octubre.

 
        Il·lustracions d’Oriol Alamany del pòster Els nostres ocells marins que forma part del llibre
        Alas en la mar (escrit per Carles Carboneras) de la col·lecció Norai editada per L’escola del
        mar.