Corb marí gros (Phalacrocorax carbo).
Longitud: 92 cm. Amplada: 152 cm.
Ocells de cos compacte i pesant, generalment de color negre, amb una taca blanca al pit en el plomatge nupcial. Tenen el coll llarg i sinuós. Són grans cabussadors. Després de cabussar-se i abans d’aixecar el vol, es posen sobre una roca (o al Pont del Petroli) amb les ales esteses per a assecar-les. No s’allunyen mai de la costa. A Badalona és molt abundant els mesos d’hivern. De fet a la piscifactoria del Masnou hi viu una colònia hivernant molt nombrosa que, sovint, forma grans estols que volen pel nostre litoral.
 
        Il·lustracions d’Oriol Alamany del pòster Els nostres ocells marins que forma part del llibre
        Alas en la mar (escrit per Carles Carboneras) de la col·lecció Norai editada per L’escola del
        mar.