Gavina riallera (Larus ridibundus).
Longitud:38 cm. Amplada: 92 cm.
Molt comú a tot el litoral. A l’estiu el cap és de color marró molt fosc. A l’hivern, cap blanc amb alguna taca prop de l’ull. Dors gris clar. El bec i les potes de color vermell molt fosc; de lluny semblen negres. La gavina riallera es pot observar tot l’any.
 
        Il·lustracions d’Oriol Alamany del pòster Els nostres ocells marins que forma part del llibre
        Alas en la mar (escrit per Carles Carboneras) de la col·lecció Norai editada per L’escola del
        mar.