Paràsit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus).
Longitud: 46 cm. Amplada: 102 cm.
Més petit que el paràsit gros, la seva silueta recorda a la d’un falcó amb les ales més punxegudes. Es caracteritza per la projecció que té al mig de la cua. De costums més costaneres que el batlle, és molt agressiu i ataca de forma continuada xatracs i gavines de mida mitja. El podem observar només a l’hivern i primavera.
 
        Il·lustracions d’Oriol Alamany del pòster Els nostres ocells marins que forma part del llibre
        Alas en la mar (escrit per Carles Carboneras) de la col·lecció Norai editada per L’escola del
        mar.