Paràsit gros, batlle (Cataracta skua).
Longitud: 58 cm. Amplada: 150 cm.
El nom d’aquests ocells ve donat per la seva manera d’alimentar-se: roben les preses a altres ocells marins. Són ocells grans i rabassuts, de cua curta i bec ganxut. Són ocells de costums pelàgics que al nostre litoral es poden observar només a l’hivern i tardor.
 
        Il·lustracions d’Oriol Alamany del pòster Els nostres ocells marins que forma part del llibre
        Alas en la mar (escrit per Carles Carboneras) de la col·lecció Norai editada per L’escola del
        mar.