ContactaLinksHome
    
DADES METEOROLÒGIQUES DE LES ÚLTIMES 24 HORES
 

Taire  Temperatura de l'aire  (ºC)
HumitatR  Humitat relativa de l'aire (%)
Pluja  Litres de pluja per metre cuadrat caiguts en 10 minuts (l/m²)
VelVent  Velocitat mitjana del vent (m/s)
DirVent  Direcció del vent  (º)
RadSolar  Intensitat de Radiació solar (w/m²)
PressAtm  Pressió atmosfèrica (mb)
  ***Dades sense verificar
DataTaireHumitatRPlujaVelVentDirVentRadSolarPressAtm

ÚLTIMES FOTOS WEBCAM
Imatges del Pont
ÚLTIMES DADES

Hora  

 
 Velocitat mitjana del Vent
   VelAire
 Direcció del Vent
   DirVent
 Humitat Relativa
   Hum
 Temperatura Aparent
   TempAparent
 Pluja Acumulada
   Pluja
   Index UV    IndexUV
 Temperatura de l'aigua    Th20
 Alçada d'ona    N/A
 Direcció d'ona    N/A
 Velocitat del corrent    N/A
 Direcció del corrent    N/A